ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γενικά μαθήματα
Απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν Ισπανικά από μηδενικό επίπεδο, σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και το επίπεδό τους αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Μαθήματα για επιχειρήσεις
Χάρη στο άνοιγμα των αγορών σήμερα τα ισπανικά είναι η δεύτερη γλώσσα ως προς τη χρήση στο εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές στον κόσμο.
Πρόκειται ουσιαστικά για σχεδιασμό συγκεκριμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, το πρόγραμμα και το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της αλλά και τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.
Στο επιχειρησιακό κομμάτι δύνανται να πραγματοποιηθούν ατομικά μαθήματα αλλά και μαθήματα που γίνονται με τη χρηματοδότηση του OAΕΔ (Προγράμματα ΛΑΕΚ). Τα επιχειρησιακά μαθήματα πραγματοποιούνται είτε στους χώρους της EuropeStreet είτε στο χώρο της εκάστοτε επιχείρησης σε ημέρες και ώρες επιλογής των μαθητών.