ΓΙΑΤΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τα Ισπανικά είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη χώρα στο κόσμο μετά τα αγγλικά ενώ ομιλούνται αποκλειστικά στην Ισπανία και σε όλες τις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ταυτόχρονα αποτελούν μαζί με τα αγγλικά την πιο σημαντική γλώσσα στο χώρο των επιχειρήσεων δεδομένου ότι ο ισπανόφωνος κόσμος συγκαταλέγεται σήμερα στις πιο σημαντικές οικονομίες του κόσμου και η χρήση της ισπανικής γλώσσας γίνεται επιτακτική στο εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές.

Όσον αφορά το κομμάτι της πολιτιστικής τους σημασίας, τα ισπανικά λόγω της λατινογενούς τους προέλευσης δεν υστερούν καθόλου έναντι των ιταλικών καθώς αναγνωρίζονται ως η επίσημη γλώσσα των κλασσικών σπουδών, της λογοτεχνίας, ως συνέχεια του λατινικού κόσμου αλλά και ως έκφραση του σύγχρονου πνευματικού πολιτισμού.