ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Τα ενενήντα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις κυριότερες πόλεις των πέντε ηπείρων. Αποτελούν έναν ιδανικό τόπο συνάντησης και διαλόγου διανοούμενων, καλλιτεχνών και άλλων πολιτιστικών λειτουργών αλλά και απλών πολιτών, τόσο Ιταλών όσο και ξένων, που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν μία σχέση με τη xώρα μας.

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο –όχι μόνο ως βιτρίνα της Ιταλίας και πηγή συνεχώς ανανεωμένων πληροφοριών για το "Sistema Italia", αλλά και ως κέντρο προώθησης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων πολιτιστικής συνεργασίας- γίνεται απαραίτητο σημείο αναφοράς για τις ιταλικές κοινότητες του εξωτερικού και για την αυξανόμενη ζήτηση του ιταλικού πολιτισμού που καταγράφεται σε όλο τον κόσμο.

Τα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα, υποστηρίζοντας τη δραστηριότητα των Πρεσβειών και των Προξενείων, εντοπίζουν τα πιο κατάλληλα όργανα για την προώθηση της εικόνας της Ιταλίας ως κέντρου παραγωγής, διατήρησης και διάδοσης του πολιτισμού από την κλασική εποχή μέχρι σήμερα. Εκτός από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς (τέχνη, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο, χορό, μόδα, design, φωτογραφία), τα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα:
  • προσφέρουν τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να γνωρίσουν την ιταλική γλώσσα και πολιτισμό, μέσω της διοργάνωσης Τμημάτων, της διαχείρισης βιβλιοθηκών και της προσφοράς διδακτικού και εκδοτικού υλικού.
  • δημιουργούν τις επαφές και τις προϋποθέσεις για να διευκολύνουν την εισαγωγή Ιταλών λειτουργών στις διεργασίες πολιτιστικών ανταλλαγών και πολιτιστικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο.
  • παρέχουν πληροφορίες και οργανωτική υποστήριξη στους πολιτιστικούς λειτουργούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο στους Ιταλούς όσο και στους ξένους.
  • υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν το διαπολιτιστικό διάλογο που στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της διεθνούς αλληλεγγύης.