ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Ποια πτυχία Ιταλικών να επιλέξω;
Τόσο για σπουδές στην Ιταλία όσο και για εύρεση εργασίας:

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
CELI 3 Επίπεδο Β2 8-12 μήνες ξεκινώντας από μηδενικό επίπεδο
CELI 4 Επίπεδο Γ1 6-8 μήνες ξεκινώντας από επίπεδο Β2
CELI 5 Επίπεδο Γ2 6-8 μήνες ξεκινώντας από επίπεδο Γ1

Τί σημαίνει CELI 3;
Είναι αντίστοιχο του αγγλικού Lower (επίπεδο Β2), είναι απολύτως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) αλλά και στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με άλλα πτυχία το CELI έχει ισχύ εφ ’όρου ζωής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ποτέ να ζητηθεί επανάληψη της εξέτασης. Περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις οι οποίες δεν συμψηφίζονται μεταξύ τους και διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τρεις φορές το χρόνο (Ιούνιος, Νοέμβριος και Μάρτιος). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μερικής αποτυχίας μπορεί κανείς να κατοχυρώσει τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις για τρεις συνεχόμενες εκπαιδευτικές περιόδους και να επανεξεταστεί μερικώς αν το επιθυμεί καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος εξέτασης.

Το CELI 3 αποτελεί πιστοποίηση «καλής γνώσης» της Ιταλικής Γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους εξέτασης αλλά και τα σχετικά εξέταστρα παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους οι οποίοι θα χαρούν να σας κατατοπίσουν.

Γιατί να επιλέξω CELI 3;
Η βάση του συγκεκριμένου πτυχίου είναι χαμηλή (60%) όταν τα περισσότερα αγγλόφωνα πτυχία ξεκινούν από 65%. Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη τα οποία όμως συμψηφίζονται. Επίσης η εξαιρετική δυνατότητα που παρέχει το συγκεκριμένο πτυχίο, δηλαδή η επανάληψη των γραπτών ή προφορικών μόνο εξετάσεων με καταβολή του 50% των εξέταστρων σε περίπτωση αποτυχίας αποτελεί ουσιαστική οικονομική, πρακτική και συναισθηματική βοήθεια για όποιον υποψήφιο χρειαστεί να επαναλάβει την εξέτασή του.

Τι σημαίνει CELI 4;
Mε βάση το CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) το CELI 4 αποτελεί πιστοποίηση πολύ καλής γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Ο τρόπος εξέτασης του CELI 4 είναι παρόμοιος με το CELI 3. Δεδομένου όμως ότι το CELI 4 αντιστοιχεί στο επίπεδο Advanced της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί σήμερα απαραίτητη προσθήκη στο βιογραφικό οποιουδήποτε εργαζόμενου, υποψηφίου για τις εξετάσεις AΣΕΠ ή μεταπτυχιακού φοιτητή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τι είναι το CELI 5;
Είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πτυχίο τόσο για εύρεση εργασίας όσο και για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Ακολουθώντας τα πρότυπα του CEFR αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι είναι το αντίστοιχο του Proficiency όσον αφορά την Ιταλική Γλώσσα. Δεδομένου όμως ότι ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτησή του είναι περίπου ο μισός σε σχέση με το Proficiency το CELI 5 είναι σήμερα η ευκολότερη, πρακτικότερη και οικονομικότερη λύση για κάθε υποψήφιο που θέλει να χειρίζεται άριστα δύο γλώσσες.

Ποια είναι τα επίπεδα για την εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας;
Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς υπάρχουν 6 επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 ,Γ2) τα οποία στην περίπτωση της Ιταλικής γλώσσας αντιστοιχούν στις παρακάτω τάξεις σε αντιστοιχία με την αγγλική γλώσσα :
  • Contatto (Beginner)
  • Sopravvivenza (Elementary)
  • Soglia (Intermediate)
  • Progresso (Lower)
  • Efficacia (Advanced)
  • Padronanza (Proficiency)
Οι τρεις τελευταίες τάξεις αποτελούν και τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς επίπεδα. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε τάξεως είναι 6-8 ημερολογιακοί μήνες. Η EuropeStreet συνιστά τις εξετάσεις CELI (πανεπιστήμιο της Perugia) για όλα τα επίπεδα (βλέπε CELI 3, 4, και 5) ή εναλλακτικά τις εξετάσεις CILS (Πανεπιστήμιο της Siena).

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 A2
Soglia CELI 2 CILS Uno B1
Progresso CELI 3 CILS Due CILS-EC B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
CILS Quattro
CILS-DIT
C2