ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ινστιτούτο Θερβάντες
Το Ινστιτούτο Θερβάντες ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1991 με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας και την διάδοση του πολιτισμού της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών.
Περισσότερα...

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο –όχι μόνο ως βιτρίνα της Ιταλίας και πηγή συνεχώς ανανεωμένων πληροφοριών για το "Sistema Italia", αλλά και ως κέντρο προώθησης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων πολιτιστικής συνεργασίας- γίνεται απαραίτητο σημείο αναφοράς για τις ιταλικές κοινότητες του εξωτερικού και για την αυξανόμενη ζήτηση του ιταλικού πολιτισμού που καταγράφεται σε όλο τον κόσμο.
Περισσότερα...

Γαλλικό Ινστιτούτο
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ινστιτούτα του δικτύου αυτού λόγω της μακροχρόνιας και δυνατής ελληνογαλλικής φιλίας. Είναι η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Περισσότερα...

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
Το 1952 ιδρύθηκε το των Αθηνών και είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο στο σύνολο του δικτύου των Ινστιτούτων Goethe που καλύπτει όλον τον κόσμο. Δυο στόχοι αναγράφονται στο καταστατικό του: Η προώθηση της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.
Περισσότερα...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ:

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι ενότητες είναι οι εξής:
  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση
Δείτε εδώ τις συνοπτικές προδιαγραφές βάσει των οποίων διεξήχθησαν οι εξετάσεις του Μαΐου 2015