ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γενικά μαθήματα
Απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν Γερμανικά από μηδενικό επίπεδο, σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και το επίπεδό τους αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Μαθήματα για επιχειρήσεις
H Γερμανία αποτελεί σήμερα τη πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη δύναμη της Ευρώπης τόσο σε οικονομικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Ταυτόχρονα η γερμανική γλώσσα αποτελεί σήμερα το αντίπαλο δέος της αγγλικής στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, θετικών και κλασσικών επιστημών, οικονομικών σπουδών, τουρισμού και ξενοδοχειακών επαγγελμάτων.
Πρόκειται ουσιαστικά για σχεδιασμό συγκεκριμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, το πρόγραμμα και το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της αλλά και τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.
Στο επιχειρησιακό κομμάτι δύνανται να πραγματοποιηθούν ατομικά μαθήματα αλλά και μαθήματα που γίνονται με τη χρηματοδότηση του OAΕΔ (Προγράμματα ΛΑΕΚ). Τα επιχειρησιακά μαθήματα πραγματοποιούνται είτε στους χώρους της EuropeStreet είτε στο χώρο της εκάστοτε επιχείρησης σε ημέρες και ώρες επιλογής των μαθητών.