ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γενικά μαθήματα
Απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν Γαλλικά από μηδενικό επίπεδο, σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και το επίπεδό τους αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Μαθήματα για επιχειρήσεις
Η Γαλλία αποτελεί αυτή τη στιγμή τη δεύτερη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή δύναμη σε επίπεδο επιχειρηματικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό. Η γαλλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της διπλωματίας αλλά και απαραίτητη στο χώρο της νομικής, της ακαδημίας, της μόδας, της υψηλής ραπτικής και της κοσμετολογίας.
Πρόκειται ουσιαστικά για σχεδιασμό συγκεκριμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, το πρόγραμμα και το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της αλλά και τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.
Στο επιχειρησιακό κομμάτι δύνανται να πραγματοποιηθούν ατομικά μαθήματα αλλά και μαθήματα που γίνονται με τη χρηματοδότηση του OAΕΔ (Προγράμματα ΛΑΕΚ). Τα επιχειρησιακά μαθήματα πραγματοποιούνται είτε στους χώρους της EuropeStreet είτε στο χώρο της εκάστοτε επιχείρησης σε ημέρες και ώρες επιλογής των μαθητών.