ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διδακτικό προσωπικό και μεθοδολογία
Οι καθηγητές της EuropeStreet είναι Γάλλοι ή Γαλλόφωνοι, πτυχιούχοι πανεπιστημίου με πολυετή διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιούν πάντα τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας γαλλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος μας είναι η χρήση της Γαλλικής γλώσσας μέσα στην τάξη καθώς αποτελεί πεποίθησή μας ότι γλώσσα σημαίνει πάνω από όλα επικοινωνία και η δυναμική της στηρίζεται αρχικά στο διάλογο, όσον αφορά τα πρώτα επίπεδα, και αργότερα στην επιχειρηματολογία. Ταυτόχρονα η χρήση διαδραστικού υλικού, internet, η ομαδική εργασία αλλά και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ποικίλα θέματα μέσα στην τάξη καθιστά το μάθημα ευχάριστο και αποδοτικό για κάθε ενήλικα.

Σε κάθε τάξη, από επίπεδο Α2 και άνω, υπάρχουν υποχρεωτικά δύο καθηγητές οι οποίοι συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με στόχο τη γρήγορη και άρτια ολοκλήρωση κάθε προγράμματος. Βασική αρχή της μεθοδολογίας μας είναι πως η σωστή γνώση και εξάσκηση μιας γλώσσας προÜποθέτει την ύπαρξη όσων περισσότερων φυσικών ομιλητών γίνεται.

Βιβλιογραφία
Τόσο τα βιβλία των μαθητών όσο και το διδακτικό υλικό των καθηγητών τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης από καταξιωμένους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού με ειδίκευση στα προγράμματα ενηλίκων. Όλα τα βιβλία των μαθητών συνοδεύονται από ακουστικό υλικό για επιπλέον εξάσκηση στο σπίτι αλλά υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης προαιρετικής βιβλιογραφίας για όποιο μαθητή ενδιαφέρεται. Η προαιρετική βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως στη χρήση του γαλλικού τύπου, γαλλικών sites καθώς και λογοτεχνικού υλικού για όποιο μαθητή ενδιαφέρεται όχι μόνο να γνωρίσει την γαλλική γλώσσα αλλά και να προσεγγίσει την γαλλική κουλτούρα.