ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Με βάση το CEFR τα πτυχία Γαλλικών κυμαίνονται από τα επίπεδα Α1-C2. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα πτυχία που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (Delf/Dalf) και εκείνα που χορηγεί το πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Sorbonne).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά και οι δύο τύποι πτυχίων.

ΕΠΙΠΕΔΑ CEFR ΓΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
Α1 DELF A1  
Α2 DELF A2  
Β1 DELF B1 Sorbonne B1
Β2 DELF B2 Sorbonne B2
C1 DALF C1 Sorbonne C1
C2 DALF C2 Sorbonne C2
    Sorbonne C2++

DELF B2
Το DELF Β2 είναι αντίστοιχο του αγγλικού Lower (επίπεδο Β2 με βάση το CEFR) και είναι αποδεκτό τόσο από τον ΑΣΕΠ όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για το κατώτατο απαιτούμενο πτυχίο τόσο όσον αφορά σπουδές σε γαλλόφωνες χώρες όσο και σε ό,τι αφορά εύρεση εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ενδεικτική Διάρκεια προγράμματος (Cours) για την απόκτηση DELF B2
DELF B2 αρχίζοντας από επίπεδο Β1 σε 4-5 μήνες.
DELF B2 αρχίζοντας από μηδενικό επίπεδο σε 10-12 μήνες.