ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μάθε ξένες γλώσσες με 59€ /μήνα ΜΟΝΟ
ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η προσφορά ισχύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για 4μηνα προγράμματα
Μπορείτε να επιλέξετε 1 η περισσότερες γλώσσες για να κάνετε κράτηση θέσης
Μπορείτε να επιλέξετε 1 η περισσότερα προγράμματα 4μηνης διάρκειας